Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp đổi mới thời đại Facebook, Zalo

Trong thời đại Internet, Thủ tướng mong muốn ngành tư pháp phải đổi mới, đặc biệt quan tâm đến những vấn đề trực tiếp liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

<